Villkor och bestämmelser

Denna webbplats tillhandahåller en mängd olika mediciner till människor genom vårt onlineapotek. Vi säljer premium generiska läkemedel till bra priser för att göra det möjligt för människor att behandla sömnstörningar, ångest och kronisk eller akut smärta. Vårt stora utbud av sömntabletter används i hela Sverige, Irland och EU för att hjälpa människor att upprätthålla en hälsosam livsstil.

När du köper zopiklon online eller köper andra mediciner från denna webbplats bekräftar du att du godkänner följande villkor. Du bekräftar att du är 18 år eller äldre. Du förstår att informationen på denna webbplats endast är avsedd för informationsändamål och inte ska betraktas som medicinsk rådgivning. Genom att använda www.zopiclone.to samtycker du också till följande:

  • Betalning ska ske med en av våra säkra betalningsmetoder och den beskrivning som anges vid köpet ska noteras av kunden. Eventuella anklagelser om bedrägeri eller återkrav som hänvisar till denna beskrivning kan leda till att framtida betalningar avvisas.
  • Leveranstiderna är en uppskattning baserad på tidigare erfarenheter från vår tredjepartsleverantör. Den exakta leveranstiden kan variera beroende på faktorer som ligger utanför denna webbplats kontroll.
  • Innan du använder läkemedel för off-label-användning, såsom att använda zopiklon för ångest, kontakta en vårdpersonal för att säkerställa din säkerhet och bästa användning av läkemedlet.
  • En fullständig lista över relevant information, såsom biverkningar av zopiklon, finns i bipacksedeln. Kunden bekräftar att de har läst denna information innan de gör ett köp.
  • Zopiclone-tabletter och andra läkemedel som köpts på denna webbplats ska endast användas som avsedda. Kunden accepterar fullt ansvar för deras användning eller missbruk.
  • Kunden accepterar ansvaret för lagring av dessa läkemedel och förstår att de ska förvaras på en sval, torr plats utom räckhåll för barn.
  • Ett avvänjningsprogram ska genomföras av kunden för att förhindra biverkningar såsom utsättning av zopiklon. Kunden bekräftar att de till fullo förstår konsekvenserna av att använda dessa mediciner.
  • Användning av maskiner eller fordon rekommenderas inte när man tar behandlingar som zopiklon 7,5 mg och kunden tar fullt ansvar för missbruk.
  • Kunden kommer att konsultera en läkare eller vårdpersonal för att diskutera eventuella biverkningar orsakade av mediciner som köpts på denna webbplats och för att jämföra fördelarna med olika produkter som zopiklon vs zolpidem.

För ytterligare information, besök de relevanta produktsidorna för att hitta information om hur man använder varje läkemedel och för att läsa om eventuella biverkningar. Det är kundens ansvar att vara medveten om eventuella fördelar eller potentiella risker som uppstår genom att ta medicinerna på denna webbplats, och genom att göra ett köp bekräftar kunden att de har sökt professionell medicinsk rådgivning angående användningen av den specifika medicinen.

Kunden bekräftar också att de kommer att besöka en läkare omedelbart om de upplever några negativa eller oönskade reaktioner på medicinen som säljs på denna webbplats. För eventuella frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta vår kundtjänst som kan nås 24/7.