Zopiclone Tillbakadragande

  • Jul 20, 2023
  • Förbi: zopiclone.to
Zopiclone Tillbakadragande

Zopiclone är det generiska namnet för produkten Zimovane. Det ordineras för att behandla alla olika former av sömnlöshet. Det rapporteras sällan, men Zopiclonebiverkningar och abstinenssymtom kan upplevas även utan tidigare substansberoende eller överskridande av rekommenderade doser. Tyvärr visar studier att vissa människor blir beroende och många av de människor som kämpar med missbruk har aldrig upplevt det tidigare. De som ordineras med Zopiclone rekommenderas vanligtvis att inte överskrida en fyra veckors behandlingsperiod med en maximal dos på 1 x Zopiclone 7.5 per dag, före sänggåendet.

Detta kan normalt förhindra effekterna av tillbakadragande från Zopiclone eftersom beroende vanligtvis endast rapporteras när man går över den fyra veckors behandlingsperioden eller tar mer än vad som rekommenderas i bipacksedeln (PIL). Om behandlingsperioden överskrids rekommenderas patienterna att trappa ned sin dos, ta mindre varje dag och långsamt avvänja sig så att utsättningssymtomen minimeras. Nedtrappningsperioden varierar mellan olika patienter och beror på ett antal faktorer, bland annat dos och användningsperiod.

 Köp Zopiclone Online

Symtom på tillbakadragande av Zopiclone

Zimovane-borttagningssymtomen liknar dem hos andra sömntabletter. Det vanligaste abstinenssymptomet som rapporterades av dem som slutade använda var rebound sömnlöshet. Rebound sömnlöshet är när människor inte kan sova ordentligt efter att Zopiclonetabletter har avbrutits. Liknande upplevelser rapporterades av dem som tog Zopiclone för ångest, där de skulle känna sig mer oroliga efter att ha avstått från användning. I alla fall av reboundbaserade symtom var nedtrappning eller avvänjning från läkemedlet det mest framgångsrika sättet att avsluta användningen.

Återkommande sömnlöshet orsakad av utsättning av zimovan har följdeffekter som kan påverka en individs liv. Precis som vid vanlig sömnlöshet beskrev patienterna känslor av irritabilitet, stress, depression, minnes- och koncentrationsproblem, sömnighet på dagen, muntorrhet, illamående och ataxi (dålig muskelkontroll). Patienterna rapporterade ett starkt sötsug cirka 6-8 timmar efter den senaste dosen. Suget blev dock svagare med tiden när de tog en lägre mängd varje dag tills de slutligen slutade. Det är sällsynt, men vissa patienter rapporterar att de upplevt skakningar, panikattacker och hjärtklappning under nedtrappningen.

Hur man hanterar utsättning av Zopiclone

Tre veckor är den genomsnittliga tidsperiod som krävs för att slutföra ett nedtrappningsschema. Naturligtvis finns det några variabla faktorer att tänka på med varje persons återhämtning, till exempel:

  • Dosering
  • Frekvens av användning
  • Längd på användning
  • Missbrukshistoria
  • Problem med mental hälsa
  • Underliggande hälsotillstånd
  • Andra droger som används

För lindrigare användare är symtomen mindre allvarliga och lättare att ta sig igenom utan problem. Tungt beroende användare kommer dock att finna det mer utmanande, med högre intensitet och varaktighet av symtomen.

STEG 1: Akut abstinens (1-2 veckor)

24 timmar efter en patients sista dos kan abstinenssymtom uppstå, såsom; ökad ångest, minnesförlust, humörsvängningar, svettningar och förvirring. Symtomen under detta skede anses vara mycket mer intensiva men kan variera beroende på användning, mängd, frekvens, behandlingslängd och nedtrappningsschema.

STEG 2: Postakut utsättning (PAWS) (efter 2 veckor)

De flesta symtom bör antingen ha minskat eller upphört vid denna tidpunkt. De bestående symtomen bör vara mer känslomässiga och psykologiska, t.ex. sug, sömnsvårigheter, ångest och depression.

Behandla beroende av Zopiclone

Om du googlar "abstinenssymptom Zopiclone" finns det mycket information om behandling. De flesta resultat tyder på att om allvarliga abstinenssymtom fortsätter hos en patient efter att ha avvänjt sig, kan det vara nödvändigt att kontakta en beroendeterapeut för råd. När människor förstår att de kan köpa Zopiclone online receptfritt är det mindre troligt att de lider av ångest och begär som missbruk kan orsaka. Genom att ha möjlighet att köpa Zopiclone från ett äkta onlineapotek kan många användare sova lätt och veta att deras medicin bara är ett telefonsamtal bort.

Under omständigheter där sömnhjälpmedel krävs på lång sikt eller tillståndet är kroniskt, kan användarna överväga att ändra sin medicin efter 28 dagar. Detta minskar risken för beroende samtidigt som behandlingen upprätthålls. Det kan därför vara värt att undersöka olika mediciner och växla mellan dem. Genom att jämföra Zopiclone vs zolpidem eller zimovane vs bensodiazepin kan användare mäta lämpligheten hos de alternativa medicinerna och skräddarsy en behandlingsplan som passar deras behov.

Att komma av Zopiclone naturligt

Efter abstinensbehandlingar kan det vara mer fördelaktigt att vända sig till naturläkemedel för att bekämpa sömnlöshet, såsom; regelbunden träning, skapa ett regelbundet sömnmönster, ljusterapi, meditation, melatonin, yoga, hypnos, akupunktur, aromaterapi, minskning av socker eller en förändring av din kost och ättider.

Kostförändringar kan vara de mest effektiva. Att begränsa intaget av raffinerat, vitt socker kan ha positiva effekter på energinivåerna och göra dem jämnare. Socker ökar eller höjer energin tillfälligt, men det är en kortlivad effekt. En sänkning av blodsockernivån på kvällen har till och med kopplats till sömnstörningar.

Konstgjort ljus kan orsaka störningar i sömncyklerna eftersom det förvirrar kroppens tidsuppfattning, eftersom människor är dygnsaktiva och behöver sova på kvällen. Solcykeln dikterar när vi naturligt känner oss trötta och vakna. Experter föreslår att man undviker TV, media och starka ljus efter solnedgången. De går till och med så långt som att säga att en avslappnad kvällspromenad kan förbereda sinnet och kroppen för en god natts vila.

 Köp Sömntabletter Online

Hur man tar Zopiclone säkert

För att ta denna produkt säkert är det viktigt att riktlinjerna för behandling följs noggrant. Den typiska rutinen att följa skulle vara en maximal 4-veckors behandlingsperiod med en dos Zimovane 7.5 mg en timme före sänggåendet. Vissa läkare rekommenderar till och med att endast ta det 2-3 gånger per vecka, där det är möjligt. Även vid nedtrappning under återhämtningen måste dessa maximala värden beaktas.

Om riktlinjerna i bipacksedeln följs finns det en mycket liten risk för att uppleva abstinenssymtom och en mycket hög framgångsgrad för människor som botar sin sömnlöshet. Om du vill köpa Zopiclone 7.5 mg från en säker och pålitlig onlineapotekare, besök vår webbplats på www.zopiclone.to och bläddra igenom vår produktsida. För mer information om beställning, vänligen kontakta vårt hjälpsamma kundtjänstteam.

Dr Charlotte Smith
Recensat av:

Dr Charlotte Smith

Dr Charlotte Smith är en hängiven och medkännande läkare. Med ett djupt engagemang för att förbättra sina patienters hälsa och välbefinnande har Dr Smith förtjänat ett rykte som en pålitlig vårdpersonal i det livliga stadslandskapet.

Relaterade blogginlägg