Vilkår og betingelser

Dette nettstedet tilbyr en rekke medisiner til folk gjennom vårt nettapotek. Vi selger førsteklasses generiske medisiner til gode priser slik at folk kan behandle søvnforstyrrelser, angst og kroniske eller akutte smerter. Vårt store utvalg av sovemedisiner brukes i hele Norge, Irland og EU for å hjelpe folk med å opprettholde en sunn livsstil.

Når du kjøper zopiklon online eller kjøper andre medisiner fra dette nettstedet, bekrefter du at du godtar følgende vilkår og betingelser. Du bekrefter at du er 18 år eller eldre. Du forstår at informasjonen på dette nettstedet kun er til informasjonsformål og ikke skal betraktes som medisinsk rådgivning. Ved å bruke www.zopiclone.to godtar du også følgende:

  • Betaling skal skje med en av våre sikre betalingsmåter, og kunden skal merke seg beskrivelsen som oppgis ved kjøpet. Eventuelle anklager om svindel eller tilbakeføringer som refererer til denne beskrivelsen, kan føre til at fremtidige betalinger avvises.
  • Leveringstiden er et estimat basert på tidligere erfaringer fra vår tredjeparts leveringstjeneste. Den nøyaktige leveringstiden kan variere på grunn av faktorer utenfor dette nettstedets kontroll.
  • Før du bruker medisiner for off-label bruk, for eksempel bruk av zopiklon mot angst, må du kontakte helsepersonell for å sikre din sikkerhet og best mulig bruk av stoffet.
  • En fullstendig liste over relevant informasjon, for eksempel bivirkninger av zopiklon, finner du i pasientinformasjonen. Kunden bekrefter at de har lest denne informasjonen før de foretar et kjøp.
  • Zopiclone-tabletter og andre medisiner kjøpt på dette nettstedet skal kun brukes som tiltenkt. Kunden påtar seg det fulle ansvaret for bruk eller misbruk.
  • Kunden påtar seg ansvaret for oppbevaringen av disse medisinene og er innforstått med at de skal oppbevares på et kjølig og tørt sted utilgjengelig for barn.
  • Kunden skal gjennomføre et avvenningsprogram for å forebygge uønskede hendelser som for eksempel zopiklonabstinens. Kunden bekrefter at de fullt ut forstår konsekvensene av å bruke disse medisinene.
  • Bruk av maskiner eller kjøretøy anbefales ikke når du tar behandlinger som zopiclone 7.5 mg, og kunden tar fullt ansvar for feilbruk.
  • Kunden vil konsultere lege eller helsepersonell for å diskutere potensielle bivirkninger forårsaket av medisiner kjøpt på dette nettstedet, og for å sammenligne fordelene med forskjellige produkter som zopiklon vs zolpidem.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til de relevante produktsidene for å finne informasjon om hvordan du bruker hvert enkelt legemiddel, og for å lese om eventuelle bivirkninger. Det er kundens ansvar å være klar over eventuelle fordeler eller potensielle risikoer ved å ta medisinene på dette nettstedet, og ved å foreta et kjøp bekrefter kunden at de har søkt profesjonell medisinsk rådgivning angående bruken av den spesifikke medisinen.

Kunden bekrefter også at de vil oppsøke lege umiddelbart hvis de opplever bivirkninger eller uønskede reaksjoner på medisinene som selges på dette nettstedet. Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, kan du ta kontakt med vårt kundeserviceteam som er tilgjengelig 24/7.