Tilbaketrekking av Zopiclone

  • Jul 21, 2023
  • Av: zopiclone.to
Tilbaketrekking av Zopiclone

Zopiclone er det generiske navnet på produktet Zimovane. Det er foreskrevet for å behandle alle forskjellige former for søvnløshet. Det rapporteres sjelden, men Zopiclonebivirkninger og abstinenssymptomer kan oppleves selv uten tidligere rusmiddelavhengighet eller overskridelse av anbefalte doser. Dessverre viser studier at noen mennesker blir avhengige, og mange av de som sliter med avhengighet har aldri opplevd det før. De som er foreskrevet med Zopiclone anbefales vanligvis ikke å overskride en fire ukers behandlingsperiode med en maksimal dose på 1 x Zopiclone 7.5 per dag, før sengetid.

Dette kan normalt forhindre abstinenssymptomer fra Zopiclone, ettersom avhengighet vanligvis bare rapporteres når man overskrider behandlingsperioden på fire uker eller tar mer enn anbefalt i pakningsvedlegget. Hvis behandlingsperioden overskrides, anbefales det at pasientene trapper ned dosen ved å ta mindre hver dag og langsomt avvenne seg slik at abstinenssymptomene minimeres. Nedtrappingsperioden varierer fra pasient til pasient og avhenger av en rekke faktorer, inkludert dosering og bruksperiode.

 Kjøp Zopiclone Online

Abstinenssymptomer ved bruk av Zopiclone

Abstinenssymptomene ved bruk av Zimovane ligner på dem man får ved bruk av andre sovemedisiner. Det vanligste abstinenssymptomet rapportert av de som sluttet å bruke var rebound søvnløshet. Rebound søvnløshet er når folk ikke klarer å sove ordentlig etter at Zopiclone-tabletter er avsluttet. Lignende opplevelser ble rapportert av de som tok Zopiclone mot angst, der de ville føle seg mer engstelige etter å ha avstått fra bruk. I alle tilfeller av rebound-baserte symptomer var nedtrapping eller avvenning av medisinen den mest vellykkede måten å avslutte bruken på.

Rebound-insomni forårsaket av zimovanabstinens har ringvirkninger som kan påvirke den enkeltes liv. I likhet med vanlig søvnløshet beskrev pasientene følelser av irritabilitet, stress, depresjon, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, søvnighet på dagtid, munntørrhet, kvalme og ataksi (dårlig muskelkontroll). Pasientene rapporterte om sterk trang etter 6-8 timer etter siste dose. Suget ble imidlertid svakere over tid når de tok en lavere dose hver dag, inntil de til slutt sluttet. Det hører til sjeldenhetene, men noen pasienter rapporterer om skjelvinger, panikkanfall og hjertebank under nedtrappingen.

Hvordan håndtere abstinenser fra Zopiclone

Det tar i gjennomsnitt tre uker å fullføre en nedtrappingsplan. Det er selvsagt noen ulike faktorer som må tas i betraktning i forbindelse med hver enkelt persons rekonvalesens:

  • Dosering
  • Hyppighet av bruk
  • Brukstid
  • Avhengighetshistorie
  • Psykiske helseproblemer
  • Underliggende helsemessige forhold
  • Andre legemidler som brukes

For mildere brukere vil symptomene være mindre alvorlige og lettere å komme seg gjennom uten problemer. Tungt avhengige brukere vil imidlertid oppleve det som mer utfordrende, med mer intense og langvarige symptomer.

TRINN 1: Akutt abstinens (1-2 uker)

24 timer etter siste dose kan det oppstå abstinenssymptomer som økt angst, hukommelsestap, humørsvingninger, svetting og forvirring. Symptomene i denne fasen anses å være mye mer intense, men kan variere avhengig av bruk, mengde, hyppighet, behandlingslengde og nedtrappingsplan.

TRINN 2: Postakutt abstinens (PAWS) (utover 2 uker)

De fleste symptomene bør enten ha avtatt eller opphørt på dette tidspunktet. Varige symptomer bør være mer emosjonelle og psykologiske, som for eksempel søtsug, søvnproblemer, angst og depresjon.

Behandle Zopiclone avhengighet

Hvis du googler "abstinenssymptomer Zopiclone" finnes det mye informasjon om behandling. De fleste resultatene antyder at hvis alvorlige abstinenssymptomer fortsetter hos en pasient etter avvenning, kan det være nødvendig å kontakte en avhengighetsterapeut for råd. Når folk forstår at de kan kjøpe Zopiclone online reseptfritt, er det mindre sannsynlig at de lider av angst og trang som avhengighet kan forårsake. Ved å ha muligheten til å kjøpe Zopiclone fra et ekte nettapotek kan mange brukere sove lett og vite at medisinen deres bare er en telefonsamtale unna.

I tilfeller der det er nødvendig med langtidsbehandling med sovemedisiner eller tilstanden er kronisk, kan det være lurt å vurdere å bytte medisin etter 28 dager. Dette reduserer muligheten for avhengighet samtidig som behandlingen opprettholdes. Det kan derfor være verdt å undersøke forskjellige medisiner og veksle mellom dem. Ved å sammenligne Zopiclone med zolpidem eller zimovane med benzodiazepiner kan brukerne vurdere om de alternative medisinene er egnet og skreddersy en behandlingsplan som passer deres behov.

Naturlig avvenning fra Zopiclone

Etter abstinensbehandling kan det være mer fordelaktig å ta i bruk naturlige midler for å bekjempe søvnløshet, for eksempel regelmessig mosjon, etablering av et regelmessig søvnmønster, lysterapi, meditasjon, melatonin, yoga, hypnose, akupunktur, aromaterapi, reduksjon av sukker eller endring av kosthold og spisetider.

Endringer i kostholdet kan være det mest effektive. Å begrense inntaket av raffinert, hvitt sukker kan ha en positiv effekt på energinivået og gjøre det mer stabilt. Sukker øker energinivået midlertidig, men dette er en kortvarig effekt. En reduksjon i blodsukkernivået om kvelden har til og med blitt tilskrevet søvnforstyrrelser.

Kunstig lys kan føre til forstyrrelser i søvnsyklusen fordi det forvirrer kroppens tidsoppfatning, ettersom mennesker er døgnaktive og trenger søvn om kvelden. Solens syklus bestemmer når vi naturlig føler oss trøtte og våkne. Eksperter anbefaler at man unngår TV, medier og sterke lys etter solnedgang. De går til og med så langt som å si at en avslappet kveldstur kan forberede kropp og sinn på en god natts søvn.

 Kjøp Sovetabletter Online

Hvordan ta Zopiclone på en sikker måte

For å ta dette produktet på en trygg måte er det viktig at retningslinjene for behandling følges nøye. Den typiske rutinen å følge vil være en maksimal 4-ukers behandlingsperiode med en dose Zimovane 7,5 mg en time før sengetid. Noen leger anbefaler til og med at man kun tar det 2-3 ganger i uken, der det er mulig. Selv ved nedtrapping under rekonvalesensperioden må man ta hensyn til disse maksimumsgrensene.

Hvis retningslinjene i pakningsvedlegget følges, er det en veldig liten risiko for å oppleve abstinenssymptomer og en veldig høy suksessrate for folk som kurerer søvnløshet. Hvis du ønsker å kjøpe Zopiclone 7.5 mg fra en trygg og pålitelig online farmasøyt, kan du besøke nettstedet vårt på www.zopiclone.to og bla gjennom produktsiden vår. For mer informasjon om bestilling, vennligst kontakt vårt hjelpsomme kundeserviceteam.

Dr Charlotte Smith
Anmeldt av:

Dr Charlotte Smith

Dr Charlotte Smith er en dedikert og medfølende lege. Med et dypt engasjement for å forbedre pasientens helse og velvære, har Dr Smith opparbeidet seg et rykte som en pålitelig helsepersonell i det travle urbane landskapet.

Relaterte blogginnlegg